Utwory muzyczne z zaświatów

Życie i dzieło Rosemary Brown

Back to Index / Back to "Psi im Alltag"

Rosemary Brown urodziła się 27 lipca 1916 r. w Stockwell, (Południowy Londyn). Zmarła 16 listopada 2001 r. w wieku 85 lat. Wiodła życie osoby należącej do klasy średniej, na pozór pozbawione szczegółów godnych uwagi. Jednakże wypadki, które rozegrały się w jej życiu były niezwykłe, niemal spektakularne, jako że wiązały się z jej niemal unikalną zdolnością zapisywania i wykonywania nowych, nieznanych przedtem utworów wielkich kompozytorów przeszłości, którzy kontaktowali się z nią z zaświatów. Utwory te są przeznaczone na fortepian i stanowią przekonywające świadectwo geniuszu dawnych mistrzów. Natomiast ich ręczny zapis zdradza wyraźne cechy pisma mistrzów. W ciągu swego długiego życia (Rosemary Brown miała dwadzieścia lat, gdy zaczęła zapisywać muzykę z zaświatów) zdołała nam przekazać wten sposób około tysiąca kompozycji. Dzisiaj niektóre z tych utworów można nabyć w wyspecjalizowanych księgarniach muzycznych*. Są to kompozycje fortepianowe Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Franciszka Schuberta, Johannesa Brahmsa, Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta Edwarda Griega, Klaudiusza Debussy’ego i Sergiusza Rachmaninowa. W latach 70-ych XX wieku na płytach analogowych Philipsa i Intercordu ukazało się kilkanaście wspaniałych utworów, przekazanych Rosemary Brown z zaświatów przez tych właśnie mistrzów. Niestety płyty te są od dawna wyczerpane. Należy wiec z radością powitać niedawne ukazanie się płyty CD zawierającej ponad czterdzieści utworów z tej kolekcji. Trzydzieści osiem z nich wykonuje na fortepianie dyplomowany inżynier, a ponadto pianista, dyrygent i kompozytor z Hamburga - Gerhard Helzel. Dokonał on także transkrypcji orkiestralnej trzech utworów podyktowanych Rosemary Brown przez E. Griega, R. Schumanna i F. Liszta.

Przepięka, nastrojowa płyta CD (czas nagrania: 77 minut). Do nabycia za € 12,50 + 4,00 porto (Europa), 8,00 porto (USA) - bezpośrednio u autora. Zamówienia należy kierować na adres:
Gerhard Helzel, Timm-Kröger-Weg 15, D-22335 Hamburg, Niemcy. Należność (€ 12.50 + 4.- porto) prosimy nadsyłać czekiem lub przekazem bankowym.

Platnosc: teraz takze latwo mozna zaplata przez Paypal. Wszystko czego potrzebujesz to konto Paypal, które wiele juz masz. W przeciwnym razie mozna go pobrac tutaj.

Dwie próbki utworów z płyty można ściągnąć bezpłatnie:
Rosemary Brown, Etiuda Ges-dur, przekazana przez F. Chopina
Rosemary Brown, "Danse exotique", autorstwa C. Debussy’ego.

Wiele listów z podziękowaniami! Z całego świata do moich dwóch płyt CD i DVD są sortowane. Na przykład, Pan V.S. Rosyjski napisał: "Moi rodzice właśnie dostałem CD! Dziękuję."
Pan H.B., pianista, Iles de la Reunion, napisał: "J'ai bien reçu ty deux disques qui m'ont entuzjazmem! Que de beauté! "(" Cieszę się ich dwa albumy, które napełniło mnie entuzjazm! What a beauty! ")
Pan D.L., Australia: "Chciałbym także podziękować za poświęcenie czasu, aby skoncentrować się na dostarczaniu tych elementów do szerszego grona odbiorców."

* W Niemczech : Paul C. R Arends-Verlag, Postfach 1120, D-83251 Rimsting, tel.08051-1634, www.arends-musikverlag.de, E-mail: kontakt@arends-musikverlag.de. Album zawierający utwory fortepianowe w wykonaniu Rosemary Brown jest do nabycia w firmie Paxton, Borough Green, Sevenoaks, Kent, UK.

Nawet w starożytności utwory muzyczne i ich inspiracja bywały niejednokrotnie tematem utworów prozatorskich, np. dialogu Platona zatytułowanego „Ion”. W dialogu tym Platon opisał trans jako środek, z pomocą którego bogowie, poprzez wcielenie się w artystę (κατοχή), pomagali mu komponować muzykę. Jednakże po wprowadzeniu A.D. 392 przez cesarza rzymskiego Teodozjusza zakazu „pogańskich” praktyk religijnych (delegalizacja Wyroczni Delfickej AD 394) starożytna muzyka, często zawierająca hymny na cześć bogów, stała się przedmiotem bezprecedensowego niszczenia, Doprowadziło to do kompletnego zaniku wszelkiej muzyki greckiej i rzymskiej. Bardziej precyzyjna definicja inspiracji jako „głosu wewnętrznego” znajduje się w Biblii. Jest tak przedstawiona jako „głos Boga” (Ex. 3,14): אהיה אשר אהיה “Ego sum qui sum” = „Jam jest ten, który jest”. Na Soborze Trydenckim w 1546 r. Kościół Katolicki uznał, że Pismo Święte powstało w drodze „dyktowania”, lecz zaznaczył, iż możliwe były omyłki: sublatis erroribus…omnes libros tam Veteris quam Novi Testamenti, cum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas,…tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas ... Luteranie uważali wręcz, że Biblia została podyktowana przez Boga, słowo po słowie, do ostatniego przecinka i kropki. Choć takie mniemanie należy już dziś do przeszłości, wciąż przyjmujemy, że możliwe są przekazy duchowe nie mające związku z religią , nawet dyktowanie wierne co do słowa, oraz że zmarli sami potwierdzają, iż jest to prawdą.

Gerhard Helzel.

Tekst poniższy pochodzi z: Musikenzyklopädie (Encyklopedia muzyki), Wydawn.. Ludwig Finscher, II wyd., 2000 (Kassel: Bärenreiter), Hasła osobowe Tom. 3, kolumny 1019-1021, Prof. Isolde Vetter, ‘Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG)’ (Muzyka w przeszłości i dziś):

Brown Rosemary, z domu Dickeson, urodzona w 1917 r. w Londynie (dzielnica Balham), osoba obdarzona zdolnościami pozazmysłowymi, medium muzyczne. W 1952 poślubiła Charlesa Philipa Browna, dziennikarza (zmarłego 1961 r), dwoje dzieci. Wychowywała się w zubożałej rodzinie. Od  1964 r. uczyła się  samodzielnie muzyki. W 1965 r. została organistą  w swej wspólnocie religijnej.

Utwory autobiograficzne:

Unfinished Symphonies, Voices from the Beyond (Muzyka z zaświatów), Souvenir Press, Londyn 1971 (niemieckie wydanie: Musik aus dem Jenseits, Wyd. Zsolnay); Immortals at my Elbow (Nieśmiertelni zawsze pod ręką), Bachmann & Turner, 1974 (niemieckie wydanie: Kompositionen aus dem Jenseits, 1982, Wyd. Goldmann Taschenbücher, No. 11730).

E-Mail: W swej korespondencji z autorem mogą Państwo posługiwać się językami: w języku polskim (z tłumaczeniem Program), angielskim, niemieckim, francuskim, łaciną, (włoskim) i klasyczną greką . Pokrótce odpowiedzieć.

Dipl.-Ing. Gerhard Helzel, Timm-Kröger-Weg 15, 22335 Hamburg, Tel. 040-505374